Otomasyon

OTOMASYON

Fabrika Otomasyonu

Günümüzde fabrikalarda temel amaç kısa süre içerisinde daha fazla ürün imal etmek ve bunu yaparken maliyeti en düşük seviyede tutmaktır. Bunun için öncelikle insan gücünün azaltılması, kazaların daha az olması ve arızaların minimum seviyeye çekilmesi gerekir. Bu da otomasyon sistemleri ile sağlanmaktadır. Konvansiyonel sistemler yerini otomasyon sistemlerine bırakmış olup otomasyon sistemleri, büyük bir değer ve önem kazanmıştır.

Fabrika otomasyonu, nihai amacı üretkenliği yükseltmek, maliyetleri düşürmek ve verimliliği arttırmak adına yapılan teknolojik iyileştirmelerdir. Otomasyon seviyesi, tek işlemli otomasyonlar olabileceği gibi insan müdahalesinin olmadığı uçtan uca otomasyonlar da olabilir. Fabrika otomasyonu, malzeme miktar kontrolünden üretim ve montaja ve son olarak paketleme ve sevkiyata kadar üretim sürecinin herhangi bir noktasına veya tamamına uygulanabilir.

Otomasyon derecesi, üretim sürecine, bütçeye ve bir dizi başka kritere bağlı olarak değişecektir. Genel olarak fabrika otomasyon türlerini 4 kategoride toplamak mümkündür:

Manuel / Minimal Otomasyon

Bu türde bir miktar otomasyon bulunmakla birlikte süreç genellikle manueldir. Burada süreç temel olarak eğitime, uzmanlığa ve insan yargısına dayanır. Kalite denetimi ve manuel ürün montajı gibi örnekler bu türe dahildir.

Makina Otomasyonu

Paketleme, paletleme, kesme vb. gibi tekrar eden tek bir işlemi otomatikleştirmek için tasarlanmış makinelerin kullanımı bu otomasyon türünün en iyi örneklerindendir.

RANDEVU AL   • Geliştirilmiş verimlilik
  • Geliştirilmiş kalite
  • Geliştirilmiş tutarlılık
  • Azaltılmış atık
  • Daha güvenli çalışma koşulları
  • Zaman ve maliyet tasarrufu